Zrzutka na ZOO z Borysewa – prawie 600 zwierzaków może czekać smutny los

ZOO ma na utrzymaniu 600 zwierzaków, wymagających specjalnych warunków żywienia i specjalistycznej opieki.

Dotąd udawało się im zapewniać należytą opiekę podopiecznym, ale w związku globalną pandemią i totalnym chaosem gospodarczym możliwości ZOO z dnia na dzień dramatycznie się kurczą.