Systemy telematyczne ułatwiają życie właścicielom pojazdów i zarządcom flot. Co oferują?

Wraz z rozwojem technologii praca fleet managerów stała być nieco łatwiejsza. Już nie muszą z kartką i ołówkiem w ręku biegać od samochodu do samochodu, aby spisać ich przebieg albo sprawdzić ich stan techniczny.