Spalili emerytów żywcem. Trzej Białorusini zostaną rozstrzelani?

W sądzie rejonowym w Słucku na Białorusi rozpoczął się proces trzech mieszkańców tamtejszych wsi, którzy pod wpływem alkoholu okradli i spalili żywcem dwóch emerytów. Ludzkie życie było dla nich warte 100 rubli.