Pracownik Play udostępnił przestępcy mój numer PESEL!

Mireczki i Mirabelki słuchajcie ku przestrodze: 1. Do play zgłasza się przestępca 2. Pokazuje dowód z moim imieniem i nazwiskiem, jednak innym zarówno PESEL jak i serią i numerem 3. Wesoły pracownik się tym nie przejmuje i wykorzystuje mój PESEL z umowy którą mam zawartą 4. Szczęśliwy…