Plan Marshalla a Polska. Ile miliardów dolarów straciliśmy?

Do podziału były olbrzymie kwoty. Władze w Warszawie z radością przyjęły propozycję przystąpienia do Planu Marshalla. Tymczasem Stalin powiedział stanowcze nie. Przez jego kaprys Polska straciła miliardy dolarów. Nawet Bierut był oburzony