Pierwszeństwo pieszych. Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców proponuje domalowanie pasów na chodnikach

Bezpieczna strefa przejścia obejmowałaby nie tylko jezdnię, ale całą drogę, włączając w to chodnik. A to oznacza, że pasy musiałyby być wymalowane już na chodnikach. Taką propozycję zmian zaproponował Zbigniew Uszczyński, instruktor nauki jazdy i właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców.