Pierwszeństwo pieszych przed przejściem. Rząd zdradził szczegóły. Pieszy będzie musiał „wyrazić zamiar” i znajdować się w „strefie przejścia”

Pierwszeństwo pieszych przed przejściem będzie dokładnie uregulowane. W rządowej ustawie znajdą się zapisy o wyrażeniu zamiaru przejścia i strefie przejścia dla pieszych.