NBP nielegalnie drukuje pieniądze

NBP, rozpoczynając skup obligacji rządu, w praktyce podeptał konstytucyjny zakaz finansowania wydatków budżetu przez druk pustego pieniądza. Zapowiadając dzisiaj skup obligacji gwarantowanych przez rząd, otwiera wrota do naruszenia konstytucyjnego limitu długu publicznego.