mgr inż. Zięba grozi Wykopowi xD

„proszę o natychmiastowe, w ciągu następnych 24 godzin, usunięcie WSZYSTKICH informacji i wpisów, które dotyczą mojej osoby w przeciwnym wypadku […] nie pozostanie mi nic innego jak zawiadomić Prokuraturę i Prokuratora Generalnego […]”