Im bardziej rygorystyczna kwarantanna, tym szybciej gospodarka się odbudowuje.

Analizując dane dotyczące epidemii hiszpanki w Stanach Zjednoczonych w latach 1918-1919, naukowcy z MIT stwierdzili, że miasta, które były najbardziej zdecydowane w walce z wirusem, wykazały wyższy wzrost gospodarczy po zakończeniu pandemii. Artykuł na stronie MIT News. ENG+TLDR