Doktor UJ pisze list do MEN w sprawie lekcji TVP: Większym pożytkiem dla…

ucznia jest tego nie oglądać” pisze dr Karol Dudek-Różycki. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w imieniu nauczycieli napisał list do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz prezesa Telewizji Polskiej. List powstał na prośbę nauczycieli nauk przyrodniczych, którzy obejrzeli lekcje.